Posts Tagged ‘lapset’

Tiedote: Fambit-nettipalvelu vastaa kodin arkisiin tarpeisiin

February 24, 2011

Tiedote: Fambit-nettipalvelu vastaa kodin arkisiin tarpeisiin

Uusi nettipalvelu vastaa kodin arkisiin tarpeisiin

Suomalainen Fambit soveltaa nykyaikaisia nettitekniikkaa ja Sosiaalista Mediaa arkisiin tarpeisiin. Startup-yritys on kehittänyt erityisesti lapsiperheille suunnatun verkkopalvelun, joka auttaa arkisten menojen ja ajan hallinnassa.

Monessa perheessä arkea ohjataan keittiöstä. Muistaminen ja tiedon kulku toimii usein jääkaapin ovessa tai seinällä olevan paperikalenterin ympärillä. Näkyvillä on myös muistilappuja, listoja ja yhteisiä muistoja. Se jääkaapin ovi ei kuitenkaan ole aina mukana kun asioita pitäisi muistaa, muuttaa tai jakaa.

Fambit vie nämä paperiset työkalut verkkoon, jolloin niihin pääsee käsiksi myös työpaikalta tai vaikka tien päältä älypuhelimella. Palvelun keskiössä on kaikille tuttu kalenteri, johon perheessä merkitään harrastukset, iltamenot, matkat ja monenlaiset muistettavat asiat. Myös keltaiset muistilaput ja jääkapin oveen kiinnitetyt valokuvat löytävät paikkansa Fambitissa. Fambitissa oleva tieto toki näkyy edelleen myös keittiössä: tietokoneelta, puhelimista ja paperille tulostettuna.

”Fambitissa listattuihin tehtäviin voi lisätä tavoitteita ja tehtäviä suorittamalla saavutetaan palkintoja aivan kuin verkkopeleissä. Niinpä perheen lapsien kesken voi syntyä kisa vaikkapa siitä, kuka on viikon ahkerin tiskien hoitaja. Fambit on käsittääksemme ainoa palvelu maailmassa, joka soveltaa pelillisyyttä näin arkielämään”, kertoo toimitusjohtaja ja perustaja Pertti Kasanen.

Erityisesti toimistotyöläiset ovat tottuneet digitaalisiin kalentereihin ja jotkut perheet soveltavat Googlen kalenteria perhekäyttöön. Perinteiset ohjelmat soveltuvat kuitenkin heikosti yhteiseen perhekäyttöön, koska ne on suunniteltu yksilön aikataulun suunnitteluun ja muistamiseen.

”Fambitissa kaikki toiminnot ovat yhteisöllisiä ja toisille tiedottavia. Niinpä jokainen perheenjäsen voi osallistua arjenhallintaan kykyjensä ja mielenkiintonsa mukaisesti. Joissain perheissä yksi vanhemmista hoitaa perheen kalenterin muidenkin puolesta”, kertoo Markku Ranta, toinen perustajista.

Fambit–palveluun rekisteröityminen ja kaikki perustoiminnot ovat ilmaisia osoitteessa www.fambit.com. Palvelun ansaintamalli perustuu maksullisiin lisätoimintoihin.

Fambit on vuonna 2009 perustettu helsinkiläinen yritys ja joka toimii Salmisaaressa Aalto–yliopiston pienyrityskeskuksessa. Kumpikin perustajista työskenteli aikaisemmin Nokialla.

Yhteystiedot:

Toimitusjohtaja Pertti Kasanen

pertti.kasanen@fambit.com

Puh: 0405120053

Fambit on vuonna 2009 perustettu helsinkiläinen digitaalisten palvelujen kehittäjä. Yrityksen päätuote on verkkopalvelu http://www.fambit.com, joka on uuden sukupolven yksityinen yhteisöpalvelu. Yritys on myös kulkaissut Facebook-sovelluksen Puhelinhukassa, joka hyödyntää yrityksen mobiilipaikannusosaamista. Lisäksi yritys kehittää ja ylläpitää erityissovelluksia yhteistyökumppaneille. Yrityksen perustaja-omistajat ovat Pertti Kasanen ja Markku Ranta. Ennen Fambitin perustamista kumpikin työskenteli Nokialla.

Advertisements

Suomalainen Fambit kehitti turvallisen yhteisöpalvelun

December 3, 2010

Lehdistötiedote: 2.12.2010

Fambit on kehittänyt perheille suunnatun Facebookin kaltaisen yhteisöpalvelun, jossa ei ole pelkoa käyttäjien tietojen vuotamisesta vääriin käsiin.

Kaikki sisältö Fambit -palvelun sisällä jaetaan vain perheenjäsenten kesken. Tuntemattomat käyttäjät eivät voi kutsua ystävikseen perheen lapsia eivätkä käyttäjätiedot näy ulkopuolisille. Pienetkin lapset ovat turvallisesti mukana samoin kuin perheen lemmikki, jolla on oma roolinsa perheen verkkopalvelussa.

”Facebook, Twitter, Qaiku ja muut tämän hetken yhteisölliset mediat soveltuvat avoimeen ja julkiseen kanssakäymiseen ja verkottumiseen, mutta huonosti lähipiirin kuten perheenjäsenten väliseen yhteydenpitoon. Kuinka moni oikeasti haluaa näyttää koko maailmalle kuvia esimerkiksi pienimuotoisista perhejuhlista tai kuka haluaa kutsua pienen lapsensa Facebookiin?” kysyy Fambitin toimitusjohtaja Pertti Kasanen.

Wikipedian mukaan “Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällön tuottaja.” Fambitissa jokainen jäsen tuottaa ja muokkaa perheen yhteisiä muistoja ja suunnitelmia. Fambit soveltaa palvelussa myös yhteisöllisten palveluiden pelillisyyttä perheen tarpeisiin. Fambitissa perheen lapset voivat vaikka kisata siitä, kuka saa tällä viikolla koiran ulkoilutuspokaalin.

Paikkatieto yhteisöpalveluissa on kuuma puheenaihe. Fambit –palveluun voi tilata maksullisen Tenavatutka –ominaisuuden, jolla voi paikantaa helposti ja turvallisesti perheenjäsenen. ”Mikään muista paikkapalveluista ei ole käyttökelpoinen silloin kun äiti haluaisi tarkistaa, onko Ville 9v. vielä koulussa vai kotona tai ehkä kaverilla käymässä”, toteaa yrityksen operatiivinen johtaja Markku Ranta.

Fambit–palveluun rekisteröityminen ja kaikki perustoiminnot ovat ilmaisia osoitteessa http://www.fambit.com.

Palvelun liiketoimintamalli perustuu maksullisiin lisätoimintoihin. Fambit on helsinkiläinen yritys, joka on perustettu viime vuonna ja joka toimii Salmisaaressa Aalto–yliopiston pienyrityskeskuksessa.

Yhteystiedot:

Toimitusjohtaja Pertti Kasanen
pertti.kasanen@fambit.com
Puh: 0405120053